Mokymai, konsultavimas ir metodikos


Kaip antropologių mūsų pagrindinis tyrimo objektas yra įvairios kultūrinės ir socialinės grupės, žmonijos įvairovė. Taikomojoje veikloje siekiame dekolonizuoti, destereotipizuoti įvairias grupes, jų reprezentavimą. Tai darome veikdamos šveitimo srityje - vedame mokymus, konsultuojame ir komentuojame mokyklų ugdymo programas, ugdymo priemones bei rengiame atmintines ir metodikas. Taip pat vedame mokymus žmonėms kurie dirba su įvairiomis etninėmis-kultūrinėmis grupėmis ir bendruomenėmis (pvz., NVO, menininkai, žurnalistai, pačios bendruomenės).

Antropologijos tikslas padaryti pasaulį saugesnį žmonių skirtumams --- Margaret MeadKreipkitės

 • •Jei ieškote mokymų apie tai kaip etiškai reprezentuoti įvairias socialines ir kultūrines grupes. Pavyzdžiui, vadovėliuose, mokomosiose medžiagose, įvairiose kampanijose.
 • •Ieškote seminarų kaip kalbėti ar mokyti apie rasę, etniškumą, socialinius skirtumus
 • •Norite kurti kultūriniams ir socialiniams skirtumams jautrią aplinką
 • •Konsultuojame, vedame seminarus, bei turime parengtų atmintinių, kurias galite rasti čia:
  Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva
  Kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo kontekstai ir iššūkiai

 • Kreipkitės el. paštu: taikomoji.antropologija@gmail.com arba telefonu: +37065350308 arba +37060581101


 • NUVEIKTI DARBAI ŠIOJE SRITYJE


  BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINE ŠVIETIMO AGENTŪRA

  • Inicijuotas kreipimosi laiškas dėl eropocentrizmo geografijos vadovėliuose (2020 m.)
   2020 m. inicijavome kreipimąsi į Lietuvos nacionalinę švietimo agentūrą dėl netinkamų kultūrinių reprezentacijų ir europocentrizmo vadovėliuose, taip pradedant bendradarbiauti ir daryti pokyti švietimo sistemoje. Kreipimosi laiškas išaugo į seminarą vadovėlių autoriams ir vertintojams apie kultūrų reprezentavimą bei visiems pasiekiamą atmintinę. Už šią iniciatyvą Europos taikomųjų antropologų konferencijos „Why the World Needs Anthropologists“ apdovanojimuose gavome ypatingą paminėjimą. Labai dėkojame kreipimosi laišką palaikiusioms organizacijoms ir geranorišką Nacionalinės švietimo agentūros norą ir susidomėjimą bendradarbiauti.
   Čia galite susipažinti su kreipimosi laišku: Laiškas
   Čia galite rasti parengtą atmintinę: Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva

  • Praktinių seminarų ciklas apie nediskriminaciją mokomojoje medžiagoje vadovėlių autoriams, redaktoriams ir vertintojams(2021 m.)
   2021 metų rudenį NŠA užsakymu įgyvendinome praktinių seminarų ciklą (2) apie nediskriminaciją mokomojoje medžiagoje vadovėlių autoriams, redaktoriams ir vertintojams. Seminarų tikslas buvo tobulinti vadovėlių autorių ir vertintojų dalykinę ir didaktinę kompetenciją, suteikiant žinių, kaip rengiant vadovėlius išvengti skirtingų žmonių grupių ar bendruomenių diskriminacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio statuso, lyties ir etninės kilmės, bei formuoti pagarbų skirtingų kultūrų vaizdavimą vadovėliuose.
   Čia galite rasti parengtą atmintinę: Kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo kontekstai ir iššūkiai

  • Teikėme komentarus dėl mokyklų bendrųjų ugdymo programų (BUP)atnaujinimo bei vėliau istorijos metodikų grupėje (2021 m.)
   Vykstant mokyklų BUP atnaujinimui, teikėme pastabas Kultūrinės kompetencijos turiniui, Socialinio ugdymo bendrosioms nuostatoms, Pilietinio ugdymo kompetencijai ir programai, Istorijos ir Geografijos dalykų turiniui.
   Čia galite susipažinti su visais siūlymais: BUP komentarai
   Į kai kuriuos siūlymus buvo atsižvelgta. Ypač džiaugiamės, padarytu pokyčių ir įtrauktomis temomis į istorijos programą. Mūsų siūlymu į naujausiųjų laikų dalį bendrojoje istorijos programoje įtrauktas naujojo kolonializmo fenomenas, kaip tebeformuojantis pasaulio politiką, galios santykius ir prisidedantis prie globalaus skurdo problemos formavimosi ir egzistavimo. Priimtas ir mūsų pasiūlymas moksleivius supažindinti su skirtingomis kapitalizmo rūšimis ir šiuolaikinėmis ideologijomis, pavyzdžiui, suprasti kaip neoliberali globali politika veikia ir skurdo pasiskirstymą. Dėmesio bus skiriama socialiniams judėjimams, prasidėjusiems XX a. vid. ir formavusiems žmonių teisių vystymąsi visuomenėje, kaip juodaodžių, moterų, seksualinių mažumų, autochtonų judėjimai. Taip pat, mūsų siūlymu į programą įtrauktos sąvokos „etnocentrizmas”, „europocentrizmas”.
   Čia galite susipažinti su atsižvelgtomis rekomendacijomis: Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimai


  • MOKYMAI DIRBANT SU BENDRUOMENĖMIS, ĮVAIRIOMIS SOCIALINĖMIS IR KULTŪRINĖMIS GRUPĖMIS

   • Seminaras „Reprezentuoti „kitą” - kalbėjimo apie bendruomenes iššūkiai”(2021 m.)
    Renginys, organizuotas Multikultūrinis neformalaus ugdymo centras "Padėk pritpati", buvo skirtas su bendruomenėmis ir socialiniais projektais, etninėmis-kultūrinėmis mažumomis ir socialinėmis grupėmis dirbantiems menininkams, organizacijoms, bendruomenių atstovams.

   • Seminarai Kaunas2022 bendruomenių programai kaip taikyti antropologinius metodus dirbant su bendruomenėmis(2019, 2020)
    Antropologija kaip disciplina tiria žmogų, žmonių grupes, kultūras, socialines grupes. Grupėms tirti ji naudoja etnografinius metodus kaip dalyvaujančius stebėjimus, interviu. Šie metodai ir sukauptos žinios kaip suprasti kultūrinį ir socialinį „kitokį" arba iš šalies išmokti pažvelgti į kultūrinį ir socialinį „savą" gali pasitarnauti ne tik akademiniame darbe, bet padėti dirbant su įvairiomis bendruomenėmis ir grupėmis. Pakviestos Kaunas2022 bendruomenių programos, vedėme dvejus mokymus bendruomenių aktyvistams - fasilitatoriams. Keletas akimirkų iš seminarų: 2019 m. paskaita „Taikomoji antropologija: kaip ją taikyti darbe su bendruomenėmis, " 2020 m. Ekskursijos po Šančius metu, bendruomenių fasilitatorius supažindinome su etnografiniais metodais.


   • TARPTAUTINIS ERASMUS+ JAUNIMO DARBUOTOJŲ PROJEKTAS „TOWARDS ETHICAL CULTURAL REPRESENTATIONS IN ADVOCACY WORK"
    (2023 m.)

    Projekte dalyvauja 5 organizacijos, kuriame „Anthropos" veikia kaip koordinatorė ir pagrindinė vykdytoja. Projekto tikslas dalintis patirtimis ir spręsti kaip galima etiškai ir jautriai reprezentuoti etnines ir kultūrines mažumas, įvairias socialines grupes advokatavimo procese. Partnerės organizacijos dirba su įvairiomis etninėsmis ir socialinėmis mažumomis.
    Dalyvaujančios šalys ir organizacijos: CISS - Coperazione Internazionale Sud Sud(Italija), Ecos do Sur(Ispanija), Stichting CAAT Projects(Nyderlandai) ir Izglitibas iniciativu centrs(Latvija)    „KULTŪRIŠKAI JAUTRIOS IR SAUGIOS MOKYKLOS LINK: TARPKULTŪRINIŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS MOKYKLŲ BENDRUOMENĖSE"
    (Ieškoma finansavimo)

    Šiuo projektu siekiama spręsti žinių ir įgūdžių stokos kaip dirbti su įvairių kultūrų mokiniais ir kurti kultūriškai jautrią, įtraukią bei saugią aplinką Lietuvos mokyklose problemą. Ilgalaikis projekto poveikis, tikimasi, bus atviresnės įvairovei ir gerbiančios žmogaus teises mokyklų bendruomenės, kur etninių ir kultūrinių mažumų mokiniai nepatirs įvairių formų diskriminacijos ir rasizmo. Projekte dalyvaus mokyklų komandos, susidedančios iš mokytojų, administracijos, pagalbos vaikui specialistų. Per kitas veiklas įtraukiama ir platesnė mokyklos bendruomenė - mokiniai ir jų tėvai. Taip siekiama užtikrinti visapusišką įsitraukimą.Anthropos

Taikomosios antropologijos organizacija

Registracijos kodas: 304743335

Banko sąskaita: Luminor LT204010051004193055

Skambinkite: +37065350308