Mokymai, konsultavimas ir metodikų kūrimas


Antropologijos tikslas padaryti pasaulį saugesnį žmonių skirtumams --- Margaret Mead


Taikomosios antropologijos veikloje siekiame atskleisti žmonijos kultūrinių ir socialinių grupių įvairovę, dekolonizuoti, destereotipizuoti įvairių grupių ir bendruomenių reprezentavimą. Viena iš „Anthropos“ organizacijos veikimo sričių yra šveitimas, tad vedame mokymus, konsultuojame ir komentuojame mokyklų ugdymo programas, ugdymo priemones bei rengiame atmintines ir metodikas. Taip pat vedame mokymus žmonėms, kurie dirba su įvairiomis etninėmis-kultūrinėmis grupėmis ir bendruomenėmis (pvz., NVO, menininkai, žurnalistai, pačios bendruomenės).

Jums galime pasiūlyti:

 • MOKYMUS apie tai kaip etiškai reprezentuoti įvairias socialines ir kultūrines grupes (pvz., vadovėliuose, mokomosiose medžiagose ir įvairiose kampanijose).
 • SEMINARUS kaip kalbėti ar mokyti apie rasę, etniškumą, socialinius skirtumus ar kaip kurti kultūriniams ir socialiniams skirtumams jautrią aplinką.
 • KONSULTACIJAS kaip rengti etiškas ir skirtumams jautrias atmintines ir metodikas

 • (pvz., mūsų kurtos metodikos:
  1. „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“
  2.
  „Kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo kontekstai ir iššūkiai“).
  3. „Guidelines for Ethical Representations of Social and Cultural Groups in Advocacy Work“).


  Norėdami užsisakyti paslaugas kreipkitės:
  el. paštu: taikomoji.antropologija@gmail.com
  telefonu: +37065350308 arba +37060581101.


  SUSIPAŽINKITE SU ĮGYVENDINTAIS MOKYMAIS, KONSULTACIJOMIS IR SUKURTOMIS METODIKOMIS:


  TARPTAUTINIS ERASMUS+ JAUNIMO DARBUOTOJŲ PROJEKTAS „TOWARDS ETHICAL CULTURAL REPRESENTATIONS IN ADVOCACY WORK“ (2023 m.)

  Projekto, finansuoto Erasmus+, tikslas dalintis patirtimis ir spręsti kaip galima advokatavimo procese etiškai ir jautriai reprezentuoti etnines ir kultūrines mažumas, įvairias socialines grupes. Mokymų programoje „Towards Ethical Cultural and Social Representations in Advocacy Work“ („Link etiško kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo advokatavime“), kuri vyko 6 dienas Antalieptėje, dalyvavo 5 partnerės organizacijos, kurios dirba su įvairiomis etninėmis ir socialinėmis mažumomis.
  Dalyvaujančios šalys ir organizacijos: CISS - Coperazione Internazionale Sud Sud (Italija), Ecos do Sur (Ispanija), Stichting CAAT Projects (Nyderlandai) ir Izglitibas iniciativu centrs (Latvija). Taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“ buvo projekto koordinatorė ir pagrindinė vykdytoja. Norime padėkoti visoms (-iems) dalyvavusioms (-iems), taip pat „Padėk Pritapti“ ir „Sienos Grupė“ bei Agnieška Avin ir Daivai Bartušienei už puikius pranešimus.
  Čia galite pamatyti straipsnius ir parengtas gaires interesų grupėms: „Guidelines for Ethical Representations of Social and Cultural Groups in Advocacy Work“


  BENDRADARBIAVIMAI SU NACIONALINE ŠVIETIMO AGENTŪRA (2020-2021 m.):

  • 1. INICIJUOTAS KREIPIMOSI LAIŠKAS DĖL EUROPOCENTRIZMO GEOGRAFIJOS VADOVĖLIUOSE (2020 m.)
   2020 m. inicijavome kreipimąsi į Lietuvos nacionalinę švietimo agentūrą dėl netinkamų kultūrinių reprezentacijų ir europocentrizmo vadovėliuose. Pradėjome bendradarbiauti ir daryti pokytį švietimo sistemoje. Kreipimosi laiškas išaugo į: (1) seminarą apie kultūrų reprezentavimą vadovėlių autorėms (-iams) ir vertintojoms (-ams) bei (2) visoms (-iems) pasiekiamą atmintinę. Už šią iniciatyvą Europos Taikomosios Antropologijos konferencijos „Why the World Needs Anthropologists“ apdovanojimuose gavome ypatingą paminėjimą. Labai dėkojame kreipimosi laišką palaikiusioms organizacijoms ir už Nacionalinės švietimo agentūros geranoriškumą ir susidomėjimą bendradarbiauti.
   Čia galite susipažinti su kreipimosi laišku: kreipimosi laiškas
   Čia galite susipažinti su parengta atmintine: Atmintinė „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“

  • 2. PRAKTINIŲ SEMINARŲ CIKLAS APIE NEDISKRIMINACIJĄ MOKOMOJOJE MEDŽIAGOJE VADOVĖLIŲ AUTORĖMS (-IAMS), REDAKTORĖMS (-IAMS) IR VERTINTOJOMS (-AMS)(2021 m.)
   2021 metų rudenį NŠA užsakymu įgyvendinome dviejų praktinių seminarų ciklą apie nediskriminaciją mokomojoje medžiagoje vadovėlių autorėms (-iams), redaktorėms (-iams) ir vertintojoms (-ams). Seminarų tikslas buvo tobulinti vadovėlių autorių ir vertintojų dalykinę ir didaktinę kompetencijas, suteikiant žinių, kaip rengiant vadovėlius išvengti skirtingų žmonių grupių ar bendruomenių diskriminacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio statuso, lyties ir etninės kilmės. Skatinome dalyves (-ius) formuoti pagarbų skirtingų kultūrų vaizdavimą vadovėliuose.
   Čia galite susipažinti su parengta atmintine: Atmintinė „Kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo kontekstai ir iššūkiai“

  • 3. KOMENTARAI DĖL MOKYKLŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ (BUP) ATNAUJINIMO BEI VĖLIAU ISTORIJOS METODIKŲ GRUPĖJE (2021 m.)
   Vykstant mokyklų BUP atnaujinimui, teikėme pastabas Kultūrinės kompetencijos turiniui, Socialinio ugdymo bendrosioms nuostatoms, Pilietinio ugdymo kompetencijai ir programai, Istorijos ir Geografijos dalykų turiniui.
   Čia galite susipažinti su visais siūlymais: BUP komentarai
   Į daugelį mūsų siūlymų buvo atsižvelgta! Ypač džiaugiamės, padarytu pokyčiu ir įtrauktomis temomis į istorijos programą. Mūsų siūlymu į naujausiųjų laikų dalį, bendrojoje istorijos programoje, įtrauktas naujojo kolonializmo fenomenas, kaip tebeformuojantis pasaulio politiką, galios santykius ir prisidedantis prie globalaus skurdo problemos formavimosi ir egzistavimo. Priimtas ir mūsų pasiūlymas moksleives (-ius) supažindinti su skirtingomis kapitalizmo rūšimis ir šiuolaikinėmis ideologijomis, pavyzdžiui, suprasti kaip neoliberali, globali politika veikia skurdo pasiskirstymą. Mūsų dėka daugiau dėmesio bus skiriama socialiniams judėjimams, prasidėjusiems XX a. vid. ir formavusiems žmonių teisių vystymąsi visuomenėje (t.y. juodaodžių, moterų, seksualinių mažumų, autochtonų judėjimai). Taip pat, mūsų siūlymu į programą įtrauktos sąvokos „etnocentrizmas”, „europocentrizmas”.
   Čia galite susipažinti su įvykusiais pokyčiais: Įvykę BUP atnaujinimai


  • MOKYMAI DIRBANT SU BENDRUOMENĖMIS, ĮVAIRIOMIS SOCIALINĖMIS IR KULTŪRINĖMIS GRUPĖMIS (2019-2021 m.)

   • 1. SEMINARAS „REPREZENTUOTI „KITĄ” - KALBĖJIMO APIE BENDRUOMENES IŠŠŪKIAI”(2021 m.)
    Renginys, organizuotas kartu su neformalaus ugdymo centru „Padėk pritpati“, buvo skirtas menininkėms (-ams), organizacijoms, bendruomenių atstovėms (-ams) dirbančioms (-iems) su bendruomenėmis ir socialiniais projektais, etninėmis-kultūrinėmis mažumomis ir socialinėmis grupėmis.

   • 2. DU SEMINARAI APIE ANTROPOLOGINIŲ METODŲ TAIKYMĄ DIRBANT SU BENDRUOMENĖMIS „KAUNAS2022 BENDRUOMENIŲ PROGRAMAI“ (2019 m., 2020 m.)
    Pakviestos „Kaunas2022 bendruomenių programos“, vedėme dvejus mokymus bendruomenių aktyvistėms (-ams) – fasilitatorėms(-iams). Pristatėme: antropologija kaip disciplina tiria žmogų, žmonių grupes, kultūras, socialines grupes. Grupėms tirti ji naudoja etnografinius metodus kaip dalyvaujančius stebėjimus, interviu. Šie metodai ir sukauptos žinios kaip suprasti kultūrinę (-į) ir socialinę (-į) „kitokią (-į)“ arba iš šalies išmokti pažvelgti į kultūrinę (-į) ir socialinę (-į) „savą“, gali pasitarnauti ne tik akademiniame darbe, bet padėti dirbant su įvairiomis bendruomenėmis ir grupėmis. Čia galite susipažinti su akimirkomis iš seminarų: 2019 m. paskaita „Taikomoji antropologija: kaip ją taikyti darbe su bendruomenėmis, " 2020 m. Ekskursijos po Šančius metu, bendruomenių fasilitatorius supažindinome su etnografiniais metodais.

   • „KULTŪRIŠKAI JAUTRIOS IR SAUGIOS MOKYKLOS LINK: TARPKULTŪRINIŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS MOKYKLŲ BENDRUOMENĖSE“
    (ieškoma finansavimo)

    Šiuo projektu siekiama spręsti žinių ir įgūdžių stokos kaip dirbti su įvairių kultūrų mokiniais ir kurti kultūriškai jautrią, įtraukią bei saugią aplinką Lietuvos mokyklose problemą. Ilgalaikis projekto poveikis, tikimasi, bus atviresnės įvairovei ir gerbiančios žmogaus teises mokyklų bendruomenės, kur etninių ir kultūrinių mažumų mokiniai nepatirs įvairių formų diskriminacijos ir rasizmo. Projekte dalyvaus mokyklų komandos, susidedančios iš mokytojų, administracijos, pagalbos vaikui specialistų. Per kitas veiklas įtraukiama ir platesnė mokyklos bendruomenė - mokiniai ir jų tėvai. Taip siekiama užtikrinti visapusišką įsitraukimą.  Anthropos

  Taikomosios antropologijos organizacija

  Registracijos kodas: 304743335

  Banko sąskaita: Luminor LT204010051004193055

  Skambinkite: +37065350308