Tyrimai ir analizės


Atliekame tyrimus, naudodamos (-i) kokybinius tyrimų metodus, paremtus įvairaus pobūdžio stebėjimais, individualiais ir fokus grupės interviu (dažniausiai naudojame etnografinį tyrimo metodą). Atliekame galimybių studijas, įvairius vertinimus kurdamos (-i) anketas, atlikdamos (-i) nedideles anketų ir kiekybinių duomenų analizes.
Pabrėžiame ir laikomės antropologinių principų tyrimuose, kuriuos vykdant labai svarbu gerai suprasti tiriamąją grupę, į kurią nukreipta politikos, socialinė ar verslo iniciatyva. „Anthropos“ siekia bendradarbiavimo su bendruomenėmis, tiriamomis ir skirtingų interesų grupėmis.

Norėdami užsisakyti paslaugas kreipkitės:
el. paštu: taikomoji.antropologija@gmail.com
telefonu: +37065350308 arba +37060581101.

SUSIPAŽINKITE SU ĮGYVENDINTAIS TYRIMAIS IR ANALIZĖMIS:


TYRIMAS: KAIP STIPRINTI ĮTRAUKIĄ DARBO APLINKĄ? (2023-2024 m.)

Įmonės (kol kas neskelbiame pavadinimo) užsakymu atliekame tyrimą apie vidinę kultūrą ir politiką LGBT* darbuotojų atžvilgiu. Tyrimas susideda iš trumpos anoniminės anketos ir interviu, į kuriuos kviečiame darbuotojus, kurie save identifikuoja kaip LGBT asmenis. Tyrimo tikslas – sužinoti LGBT žmonių savijautą darbo aplinkoje, išgirsti jų poreikius ir pagal juos parengti pasiūlymus, skirtus tobulinti įmonės priemones.
*LGBT – akronimas, šiame tyrime vartojamas įvardinti lesbietėms, gėjams, biseksualiems žmonėms ir translyčiams asmenims, įtraukiant ir platesnį tapatybių spektrą (queer, interseksualius, aseksualius, savo seksualinę tapatybę kvestionuojančius asmenis ir pan.).
Čia galite peržiūrėti tyrimo ataskaitą:

TYRIMAS APIE SVEIKATOS PASLAUGŲ PASIEKIAMUMĄ ROMŲ TAUTYBĖS ASMENIMS (2022-2023 m.)

„Anthropos“ organizacija, bendradarbiaudama su romų tautybės vaikų dienos centru „Padėk pritapti“, atlikomo kokybinį tyrimą apie valstybinių sveikatos paslaugų pasiekiamumą romų tautybės žmonėms Vilniaus miesto savivaldybėje. Tyrimą užsakė Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Čia galite peržiūrėti tyrimo ataskaitą: Sveikatos paslaugų prieinamumas romų tautybės asmenims Vilniaus mieste.pdf
Spausdinimui draugiškas variantas: SPAUSDINIMUI_Sveikatos paslaugų prieinamumas romų tautybės asmenims Vilniaus mieste.pdf


TYRIMAS DOKUMENTINIAM FILMUI „IR VARGŠAI VERKIA“ (2022 m.)

Gal prisimenate „Vergę Izaurą“, „Laukinukę“ ar kitus meksikietiškus ir Lotynų Amerikos serialus, rodytus nuo 1990-ųjų Lietuvoje, ir didžiulį šių telenovelių boom'ą visoje Rytų Europoje? Kino studijos „Just a Moment“ kūrybinė komanda, kurdama filmą „Ir vargšai verkia“ apie šių telenovelių (muilo operų) žiūrėjimo reiškinį, užsakė tyrimą. Filmo režisierės Ieva Balsiūnaitė ir Viktorija Mickutė, prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė, scenarijaus kūrimui, naudojosi „Anthropos“ vykdyto tyrimo ataskaita, kurioje apžvelgiamas telenovelių (ne)žiūrėjimas kaip galimybė analizuoti Lietuvos nepriklausomybės pirmojo dešimtmečio kasdienybę: žmonių sunkumus, džiaugsmus ir patirtis.


KINTŲ MOKSLEIVIŲ STOVYKLOS „VĖTRUNGĖ“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA (2021 m.)

Kintų moksleivių stovyklos „Vėtrungė“ veiklos organizavimo galimybių studija siekėme išsiaiškinti stovyklų organizatorių ir stovyklautojų patirtis, rengiant valdysenos modelį ir atliepiant infrastruktūrinius poreikius. Taip pat atsižvelgėme į didžiąsias visuomenės raidos tendencijas, kylančius iššūkius ir poreikius bei pačios stovyklos valdytojos - profesinės mokyklos – specifiką ir galimą unikalų indėlį veiklos organizavime. Pateikėme stovyklos vystymo gaires, stovyklos viziją ir tris valdysenos alternatyvas su jų privalumais ir trūkumais. Tyrimo metu atlikti pusiau struktūruoti interviu su stovyklų organizatoriais, stovyklautojais, gilintasi į stovyklų veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoti susitikimai ir dirbtuvės su interesų grupėmis (Šilutės miesto savivaldybe, Šilutės profesinio mokymo centru ir Kintų bendruomene) bei nagrinėti užsienio pavyzdžiai. Projektą finansavo Viešoji įstaiga „Šilutės profesinio mokymo centras“.
Čia galite peržiūrėti sutrumpintą studijos variantą: Vėtrungė.pdf


MO MUZIEJAUS PROJEKTO „VIZUALINIO MĄSTYMO MAINAI MENE: MOKYTOJŲ PROJEKTAS" DALYVIŲ APKLAUSA IR ĮVERTINIMAS (2021 m., 2022 m.)

VšĮ „MO muziejus“ savo darbe taiko vizualinio mąstymo strategiją, kuri yra sukurta JAV „MoMA muziejaus“ edukatoriaus ir psichologės. „MO muziejaus“ iniciatyva šis metodas, aktualizuotas darbui švietimo įstaigose, buvo pristatomas per edukacijas mokytojams. Įvairių sričių mokytojai buvo kviečiami įtraukti daugiau vizualinės, meno ir muziejų medžiagos į pamokų turinį bei taip ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, emocinio intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. „Anthropos“ organizacija 2021 m. ir 2022 m. atliko edukacijos dalyvių įsivertinimo anketinę apklausą, fokus grupių apklausą. Tyrimo metu buvo rengiama anketa, atliekama kiekybinė ir kokybinė analizės pagal mokymų metu studijuotą medžiagą, siektinas įgyti kompetencijas.
Čia galite peržiūrėti 2022 m. analizės pavyzdį: Vizualinio mąstymo mainai mene.pdf


TARPTAUTINIS TYRIMO PROJEKTAS „LET'S NOT WASTE FOOD“ („NEŠVAISTYKIME MAISTO“) (2020 - 2022 m.)

Projektas, finansuojamas „Norden Šiaurės ministrų tarybos“, tiria jaunų žmonių (18-26 m.) maisto įsigijimo, vartojimo ir atsikratymo įpročius Danijoje, Lietuvoje ir Suomijoje. Per trejus projekto vykdymo metus atlikta literatūros apžvalga, parengtas mokslinis straipsnis, paruošta fokus grupių tyrimo metodologija, atlikti 9-ių fokus grupių interviu (po 3 kiekvienoje šalyje) ir skirtingoms interesų grupėms parengtos gairės apie maisto švaistymo mažinimą. „Anthropos“ organizacija prisidėjo prie visų projekto etapų. Projektas buvo vykdomas kartu su „Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje“, Kauno Technologijos universiteto „Maisto institutu“, Suomijos natūraliųjų išteklių institutu (LUKE), Kopenhagos verslo mokykla (CBS), EIT FOOD, LIDL.

Čia galite peržiūrėti gaires: Atsisiųsti gaires


TYRIMAS APIE BANKININKYSTĖS PASLAUGŲ KOKYBĘ (2020 m.)

Vykdytas užsakomais kokybinis tyrimas apie privačios bankininkystės paslaugas. Tyrimas vykdytas trijose Baltijos šalyse, „Anthropos” atliko tyrimo dalį Lietuvoje. Tyrimo metu daryti pusiau struktūruoti interviu, rengiama analizė, analizė buvo pateikiama dvejomis kalbomis (lietuvių ir anglų kalba).


TYRIMAS APIE PIRKIMO ĮPROČIUS SOCIALINEI INICIATYVAI „DYDIS NESVARBU“ (2019 m.)

Tyrimu buvo siekiama atskleisti didesnio dydžio rūbus nešiojančių moterų drabužių pirkimo įpročius bei problemas, su kuriomis jos susiduria, siekdamos vystyti socialinės iniciatyvos „Dydis nesvarbu“ veiklą. Tyrimo metu buvo sukurta metodologija, atlikti interviu fokus grupėse, pateiktos tyrimo išvados.

Anthropos

Taikomosios antropologijos organizacija

Registracijos kodas: 304743335

Banko sąskaita: Luminor LT204010051004193055

Skambinkite: +37065350308