Tyrimai ir analizės


Atliekame tyrimus ir studijas taikydamos daugiausiai kokybinius (etnografinius) metodus - interviu, fokus grupes, stebėjimus, tačiau taip pat kuriame anketas ir atliekame nedideles kiekybines analizes.
Pabrėžiame ir laikomės antropologinių principų tyrimuose, jog labai svarbu gerai suprasti grupę (tiriamąją ar į kurią nukreipta politikos, socialnė ar verslo iniciatyva) ir kuo daugiau bendradarbiauti su bendruomenėmis, tiriamomis grupėmis ir skirtingomis interesų grupėmis.

Norėdami užsisakyti kreipkitės el. paštu: taikomoji.antropologija@gmail.com arba telefonu: +37065350308 arba +37060581101.

Čia galite susipažinti su keletu pastarųjų metų atliktų tyrimų, studijų ir anketinių analizių pavyzdžių:KINTŲ MOKSLEIVIŲ STOVYKLOS „VĖTRUNGĖ“ VEIKLOS ORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA (2021 m.)

Rengėme Kintų moksleivių stovyklos „Vėtrungė“ veiklos organizavimo galimybių studiją. Šia studiją siekėme išsiaiškinti stovyklų organizatorių ir stovyklautojų patirtis, rengiant valdysenos modelį ir atliepiant infrastruktūrinius poreikius. Taip pat siekėme kuo labiau atsižvelgti į didžiąsias visuomenės raidos tendencijas, kylančius iššūkius ir poreikius bei pačios stovylos valdytojos - profesinės mokyklos specifiką ir galimą unikalų indėlį veiklos organizavime. Pateikėme stovyklos vystymo gaires, stovyklos viziją ir tris valdysenos alternatyvas su jų privalumais ir trūkumais.
Studijos atlikimo metu atlikome kokybinį tyrimą – pusiau struktūruotus interviu su stovyklų organizatoriais, stovyklautojais. Taip pat gilinomės į stovyklų veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizavome susitikimus ir dirbtuves su interesų grupėmis: Šilutės miesto savivaldybe, Šilutės profesinio mokymo centru ir Kintų bendruomene, nagrinėjome užsienio pavyzdžius.
Projektą finansavo Viešoji įstaiga Šilutės profesinio mokymo centras.
Čia galite pamatyti sutrumpintą studijos variantą: Vėtrungė.pdfMO MUZIEJAUS PROJEKTO „VIZUALINIO MĄSTYMO MAINAI MENE: MOKYTOJŲ PROJEKTAS" DALYVIŲ APKLAUSA IR ĮVERTINIMAS
(2021, 2022 m.)

Vizualinio mąstymo strategija – tai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus ir psichologės sukurtas metodas, kurį MO muziejus taiko savo darbe muziejuje bei pritaikė ir vedė edukacijas moytojams darbui su mokiniais. Mokytojai kviečiami įtraukti daugiau vizualinių, meno ir muziejų medžiagos į pamokų turinį bei taip ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, emocinio intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Mes šiam projektui atlikome projekto dalyvių įsivertinimo anketinę apklausą. Tyrimo metu rengėme anketą pagal mokymų metu studijuotą medžiagą, siektinas įgyti kompetencijas. Atlikome ~130 dalyvių anketų kiekybinę analizę.
Čia galite pamatyti 2022 metų analizės pavyzdį: Vizualinio mąstymo mainai mene.pdfTARPTAUTINIS TYRIMO PROJEKTAS „LET'S NOT WASTE FOOD" („NEŠVAISTYKIME MAISTO")
(2021 m.-tęsiasi)

Projektas finansuojams Norden - Šiaurės ministrų tarybos. Projektas vykdomas kartu su Šiaurės ministrų biuru Lietuvoje, Kauno Technologijos universiteto Maisto institutu, Suomijos natūraliųjų išteklių institutu (LUKE), Kopenhagos verslo mokykla (CBS), EIT FOOD, LIDL.
Projektas tiria jaunų žmonių (18-26 m.) maisto įsigyjimo, vartojimo ir išmetimo įpročius skirtingose šalese: Danijoje, Lietuvoje ir Suomijoje. Per šiuos metus atlikta literatūros apžvalga ir parengtas mokslinis straipsnis, parengta fokus grupių metodologija, atliktos 9 fokus grupės (po 3 kiekvienoje šalyje). „Anthropos" organizavo ir atliko dvejas fokus grupes ir jų analizę. Galutinis etapas - rengiamos gairės skirtingoms interesų grupėms apie maisto švaistymo mažinimą.TYRIMAS APIE PIRKIMO ĮPROČIUS SOCIALINEI INICIATYVAI „DYDIS NESVARBU"
(2019 m.)

Tyrimo tikslas buvo suprasti didesnio dydžio rūbus nešiojančių moterų drabužių pirkimo įpročius bei su kokiomis problemomis jos susiduria, siekiant vystyti socialinės iniciatyvos „Dydis nesvarbu" veiklą. Buvo sukurta metodologija, atlikti interviu fokus grupėse, pateikti rezultatai - tyrimo išvados.TYRIMAS APIE BANKININKYSTĖS PASLAUGŲ KOKYBĘ
(2020 m.)

Atlikome užsakytą kokybinį tyrimą apie privačios bankininkystės paslaugas. Tyrimas vyko trijose Baltijos šalyse, „Anthropos” atliko tyrimą Lietuvoje. Tyrimo metu daryti pusiau struktūruoti interviu, rengiama analizė, analizės vertimas į anglų kalbą.

Anthropos

Taikomosios antropologijos organizacija

Registracijos kodas: 304743335

Banko sąskaita: Luminor LT204010051004193055

Skambinkite: +37065350308