Etiško socialinių/kultūrinių grupių atstovavimo advokatavimo veikloje link": Erasmus+ remiamas projektas Lietuvoje


Šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje advokatavimo darbas atlieka labai svarbų vaidmenį sprendžiant visuomenės problemas ir skatinant teigiamus pokyčius. Tačiau būtina pripažinti, kad atstovavimas kultūrinėms ir socialinėms grupėms gali būti problemiškas. Ar pastebėjote, kad kai kurios reklamos ar kampanijos sustiprina stereotipus, užuot juos dekonstravusios? Kaip užtikrinti, kad mūsų advokatavimo kampanijos etiškai atstovautų įvairias grupes ir nepadarytų daugiau žalos nei naudos? Šie klausimai buvo esminiai neseniai Lietuvoje įgyvendintame "Erasmus+" programos finansuotame projekte "Etiško socialinių/kultūrinių grupių atstovavimo advokatavimo veikloje link".

Advokatavimo veikloje dalyvaujantiems asmenims dažnai tenka atstovauti įvairioms grupėms, su kuriomis jie dirba, tiek paramos, tiek advokatavimo kampanijų metu. Tačiau atstovavimas kelia daug iššūkių, nes kruopščiai neapgalvojus pasitelkiamų vaizdinių galima netyčia atkartoti stereotipus ir tradicinius diskursus, užuot skatinus supratimą. Būtent todėl projektu buvo siekiama spręsti aktualią kultūrinės ir socialinės reprezentacijos problemą advokatavimo darbe. Juo siekta skatinti kultūriniu požiūriu jautresnį ir labiau įtraukiantį etninių ir socialinių mažumų atstovavimą advokatavimo kampanijose.

Projektui vadovavo ir jį koordinavo lietuvių Taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“, jis vykdytas su partnerėmis organizacijomis iš Ispanijos, Nyderlandų ir Latvijos. Organizacijos partnerės turi gausios darbo su įvairiomis etninėmis ir socialinėmis mažumomis patirties, tad į bendrą darbą įnešė įvairovės ir svarbių įžvalgų. Bendras partnerių siekis buvo pasidalyti patirtimi ir problemomis siekiant etiškai ir jautriai reprezentuoti etnines ir kultūrines mažumas bei įvairias socialines grupes jas atstovaujant.

Projekto ištakos – ilgalaikis „Anthropos“ įsipareigojimas skatinti jautrią ir tinkamą kultūrinę reprezentaciją švietimo programose. 2020 m. organizacija inicijavo kreipimąsi į Nacionalinę švietimo agentūrą Lietuvoje dėl netinkamo kultūrinio „kito“ reprezentavimo vidurinių mokyklų geografijos vadovėliuose. Tai buvo eurocentriškos, etnocentriškos, stereotipiškos kultūrinio „kito“ reprezentacijos, grindžiamos ir remiančios neokolonijinius ir vystymosi diskursus. Šis kreipimasis paskatino „Anthropos“ ir Nacionalinės švietimo agentūros partnerystę, kurios rezultatas – seminarai ir metodologinės konsultacijos, skirtos pagerinti kultūrinę reprezentaciją mokomojoje medžiagoje. Ši iniciatyva pelnė Specialųjį paminėjimą Europos socialinių antropologų asociacijos (EASA) Taikomosios antropologijos tinklo simpoziume „Why the World Needs Anthropologists“. Šiai partnerystei tęsiantis, „Anthropos“ nusprendė, kad pokalbį apie etinį „kito“ reprezentavimą derėtų išplėsti už švietimo sektoriaus, ir susitelkė į advokatavimo sritį.

Projektas apėmė penkių dienų mokymus, kurių metu taikyti ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo metodai. Dalyviai nagrinėjo istorinius ir kitus kontekstus, kuriuose gimsta kultūrinio ir socialinio „kito“ vaizdiniai. Buvo diskutuojama apie galios santykius, nelygybę, kurią įtvirtina reprezentacija, ir plačias netinkamos reprezentacijos pasekmes. Dalyviai dalijosi turimomis patirtimis, žiniomis bei įgūdžiais. Pranešimus skaitė ir dirbtuves įgyvendino organizacijų „Padėk pritapti“, „Sienos grupė“, „CAAT projects“, „Izglītības iniciatīvu centrs“, „Ecos Do Sur“ atstovės ir atstovai bei kviestinė lektorė dr. Daiva Bartušienė. Paskutinės mokymo dienų programos dienos buvo skirtos praktiniams užsiėmimams. Jų metu dalyviai formulavo etiško reprezentavimo advokatavimo darbe gaires. Dalyvės ir dalyviai tyrinėjo tinkamos ir netinkamos reprezentacijos pavyzdžius „Praktikų muziejaus“ metodu bei kūrė idėjas etiško reprezentavimo gairėms.

Organizacijos, dalyvavusios projekte, siekia augti kartu ir drauge toliau skatinti etišką „kito“ reprezentavimą advokatavimo veikloje, tad ateičiai turi ambicingų planų. Projekto pabaigoje suformuluotas etiško reprezentavimo gaires planuojama paversti išsamesniu ir vartotojams patogesniu įrankiu, naudingu kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su įvairiomis socialinėmis ir kultūrinėmis grupėmis ir, ypatingai, jaunimu.

Čia galite susipažinti su projekto metu sukurtomis trumpomis gairėmis (anglų kalba): „Guidelines for Ethical Representations of Social and Cultural Groups in Advocacy Work“

Blog


Energija, kurią išmetame: maisto išmetimas ir klimato kaita

Visi šioje planetoje valgome, tačiau kaip gauname maistą, ką laikome maistu ir kaip jį vartojame skiriasi bei keitėsi per istoriją. Per maistą atsiskleidžia socialiniai, kultūriniai ir ekonominiai kontekstai, o kalbėdami apie maisto produkciją galime suprasti, ką kiekvieno mūsų pasirinkimai reiškia ekosistemai ir klimatui.

Daugiau

Mokslas, kuris tiria ar/ir daro pokytį?

Ar tikrai tyrėjų vieta apsiriboja vien universitetu? Juk socialinių mokslų žinias galima pritaikyti ir paversti ir konkrečiais veiksmais. Kaip ne tik tirti, bet ir kurti pokytį visuomenėje, pritaikant akademijoje sukauptas žinias?

Daugiau

Let's Not Waste Food!

International Baltis-Nordic research project which had the aim to team up with young people (aged 18-26) and identify situations and areas where food waste is generated, and to find ways for all stakeholders to help young households waste less food.

More

Anthropos

Applied Anthropology Organization "Anthropos"

Registration code: 304743335

Bank accont: Luminor LT204010051004193055